Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
PDF Print E-mail

 

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI
 
DR. K. DOĞAN EROĞULLARI       BAŞKAN
 
DR. MUSTAFA SAĞLAM                 2.BAŞKAN
 
DR. GÖKHAN ERDOĞAN               GENEL SEKRETER 
 
DR. BEKTAŞ ERDOĞAN                 SAYMAN 
 
DR. AHMET DOĞAN YARDI           ÜYE 
 
DR. ÇAĞLA OKYAR                        ÜYE 
 
DR. KASIM FIRAT                            ÜYE