Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
AHEF Gruplandırma Temyizde PDF Print E-mail

AHEF Gruplandırma Temyizde AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, gruplandırma başta olmak üzere, açtığı davanın peşini bırakmıyor.

AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun AHEF.org.tr de yayınlanan duyurusunu yayınlıyoruz.

 

 

GRUPLANDIRMADA HUKUK MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

 

AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'muz tarafından 25.05.2010 tarihli 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinin 3. fıkrasının (n) bendinin, 5. maddesinin 2. fıkrasının (h) bendinin, 6. maddesinin, 8. maddesinin 5. fıkrasının, 10. maddesinin 4. fıkrasının ve aynı maddenin 5. fıkrasının (c) bendinin, 16. maddesinin 3. fıkrasının, 20 maddesinin 6. fıkrasının, 21. maddesinin 5. fıkrasının, 25. maddesinin 3. fıkrasının, geçici 2. maddesinin, Yönetmeliğin 1 sayılı eki olan “Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle ilgili Usul ve Esasların” “. maddesinin, 2. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinin dördüncü paragafının, 3. maddesinin 3.fıkrasının ve 5. maddesinin ve Yönetmeliği 3 sayılı eki olan “Aile Sağlığı Gideri Olarak Yapılacak Katkıların Tespitinde Kullanılmak Üzere Aile Hekimliği Birimi Gruplandırması” tablosunun iptali talebi ile açılan ve Danıştay Beşinci Dairesi nezdinde görülen davada;

 

Danıştay Savcısının aksi görüşü ve heyette bulunan Başkan ve bir Üyenin muhalif görüşüne rağmen dava reddedilmiştir.

 

AHEF Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak yasal süresi içerisinde Danıştay nezdinde temyiz edilecektir.

 

 
Haberin Ekleri: