Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
PDF Print E-mail

Başkan Dr.Kazım Doğan EROĞULLARI

2.Başkan Dr.Tuğba ÖZTÜRKMEN

Gen.Sek. Dr.Çağatay TAŞDEMİR

Sayman Dr.Metin ÇAĞATAY

Üye Dr.Jülide AKSOY

Üye.Dr.Mehmet Uğur BARAN

Üye Dr.Fatma GÜNEL