Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
GAHD Bilimsel Toplantı Duyurusu
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
PDF Print E-mail

Başkan Dr.Kazım Doğan EROĞULLARI

2.Başkan Dr.Tuğba ÖZTÜRKMEN

Gen.Sek. Dr.Çağatay TAŞDEMİR

Sayman Dr.Metin ÇAĞATAY

Üye Dr.Jülide AKSOY

Üye.Dr.Coşkun EROĞULLARI 

Üye Dr.Fatma GÜNEL