Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Devlet Bahçeli Kınama PDF Print E-mail

Devlet Bahçeli Kınama SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI SALDIRILARI ŞİDDETLE KINIYORUM

Gaziantep'te bir doktorun bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi olayına da değinen Bahçeli, şunları söyledi:

 

"Özellikle son zamanlarda, sağlık çalışanlarının maruz kaldıkları olumsuzlukları esefle ve üzüntüyle izlediğimizi yeri gelmişken ifade etmeyi bir zorunluluk olarak görüyorum.

 

Şifa dağıtan, sahip oldukları bilgi ve deneyimleri hastalarını iyileştirmek için kullanan doktorlarımızın ve sağlık görevlilerinin karşılaştıkları kaba ve vahşi saldırıları buradan şiddetle kınıyorum. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde, görevini icra ettiği esnada kendini bilmez bir gözü dönmüş tarafından genç yaşında cinayete kurban giden doktorumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sağlık çalışanlarımıza başsağlığı diliyorum.

 

Bu ibretlik vaka AKP'nin sağlık politikalarının eseri ve az önce de vurguladığım anlam bunalımının hazin bir örneğidir. Ayrıca Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan bir doktorumuzun da, bölücülüğün Meclis uzantısı bir partinin milletvekili tarafından şiddete maruz kalmasını da nefretle telin ediyorum. Taşıdığı milletvekilliği görevini içine sindiremeyen ve layıkıyla benimsemeyen bu çürümüş şahsın, yalnızca mesleğini yapmakla meşgul olan bir kardeşimize el kaldırmasının ve dağdaki arkadaşları gibi vahşiyane bir tutum ielidir. Ve elbette milli mücadeleçinde hareket etmesinin karşılıksız bırakılmamasını temenni ediyorum. Bu olay, kimi zaman polise tokat atan, kimi zaman da doktora saldıran bu zihniyetin besin kaynağının ne olduğunu açıklıkla göstermiştir.

 

Kaba güç gösterisi ile kamu görevini yerine getirenlere karşı uygulanan kirli ve aşağılık niyetlerin cevapsız bırakılmaması bizim en acil istek ve beklentimizdir. Bu anlayışın, dağdaki eşkıyalıkları yetmiyormuş gibi, kamuya ait yerlerde görev yapanlara el kaldırmaları ve darp etmeleri insanlığın neresinde bulunmaktadır? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu saldırgana duyarsız kalmamalı, hukuk bu çapulcunun yakasını bırakmamalıdır. Şayet önlem alınmaz, gerekli tedbirlerde gecikme yaşanırsa; önüne gelen milletimize hizmet ve yardımla meşgul olan çalışanlarımıza orman kanunlarını uygulayacak ve bunu da kendilerinde hak olarak görecektir.""AKP'NİN EN ZAYIF KARNI EN ÇOK BAŞARI HİKAYESİ UYDURDUĞU ALANLARDIR"


İktidarın sağlık alanında çizdiği pembe tabloların, gerçekle bağdaşmayan sanal başarı hikayelerinin, doktor-hasta ilişkisini zedelediğini ve bunların birbirine düşmesine kapı araladığını savunan Bahçeli, "Görülmektedir ki, sağlık politikalarında iddia edilenle var olan arasındaki uçurum her geçen büyümektedir.

 

Hükümetin 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi', vatandaşımızın gözünü boyamak için uydurulmuş temelsiz ve içi boş bir adımdır. AKP'nin politika tercihi, doktorları zan ve töhmet altında bırakan yaklaşımı, sağlık hizmeti verenlerle hastaları ve yakınlarını birbirine hasım haline getirmiştir. Hükümet milletimizin sağlık alanındaki taleplerini sözüm ona karşılamak adına benimsediği sağlık reformunu, parası olanın yararlanacağı, garibanın, fukaranın ve çaresizin altında ezileceği bir yüke çevirmiştir. İçinden geçtiğimiz bu zaman zarfında; talep edilen doktora ve hastaneye ulaşılacağı, ihtiyaç duyulan ilaçların zahmetsizce alınacağı sözlerinin tüm foyası ortaya çıkmıştır.

 

Yeşil kartların azaltılması, hastanelerdeki çilelerin fazlalaşması, genel sağlık sigortası için maliyeti yüksek primler ödenmesi, özel hastanelere ve ilaçlara yüksek katkı payları verilmesi vatandaşlarımızı perişan etmektedir. Sorunlar büyüyünce, AKP hükümetinin ikide bir doktorları hedef göstererek aradan sıyrılması, hekimle hasta yakınlarını karşı karşıya getiren uyanıklılığı, 'Tam Gün Yasası' etrafındaki sinsilikleri sağlık alanında telafi edilemeyecek sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 

Bugün doktorlar, hemşireler ve sağlık teknisyenleri huzursuz ve mutsuzdur. Hastalarla birlikte aileleri gergin ve stres yüklüdür. Kamu sağlığı tehdit altında, önleyici sağlık hizmetleri açmazdadır. AKP ise hastaneleri satmanın, vatandaşımızın sağlığını piyasa şartlarına teslim etmenin çabasındadır. Bütün bunlar iktidarın sağlık alanında ileri düzeyde başarısız ve yetersiz olduğunu göstermektedir. Bu kafa yapısına göre, hastalarımızın şikayetleri doktorlardan dolayıdır, yanlış tedavi ve uygulamalarından kaynaklanmaktadır. AKP hükümeti milletimizin sağlığıyla, hayat hakkıyla oynamaktadır. Canına kast etmekte, yoksul kardeşlerimizi de avutmaktadır. Sağlık politikalarını yürelidir. Ve elbette milli mücadeleüten bakan, çirkine güzel elbisesi giydirerek durumu ve vaziyeti kurtarmanın fırsatçılığında ve derdindedir. Başbakan Erdoğan ısrarla sağlıktaki bizim bir türlü göremediğimiz, milletimizin esasen karşılaşamadığı gelişmelerden bahsetmektedir. Ancak sağlık politikalarının iflasın eşiğinde olduğunu itiraf edememektedir. İlaçlar ve hastane hizmetleri üzerinden yandaşlar cebini doldurmaktadır. AKP kervanı, sağlık sektörünü soyup soğana çevirmiş, milletimizi de yüzüstü bırakmıştır. Bu aşamada son olarak vurgulamak isterim ki, bir tek vatandaşımızın dahi sağlığı tesadüflerin lütfuna terk edilmemeli ve beklentileri görmezden gelinmemelidir.

 

Bilinsin ki, AKP'nin en zayıf karnı en çok başarı hikayesi uydurduğu alanlardır. İnanıyorum ki, gün gelecek tüm gerçekler ortaya çıkacak, bu defa da AKP'nin sağlığı bir daha iyileşmemek üzere sandık marifetiyle bozulacaktır" dedi.


İHA
Haberin Ekleri: