Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TRAHED Şiddeti Kınadı PDF Print E-mail

TRAHED Şiddeti Kınadı TRAHED Trabzon Aile Hekimleri Derneği BASIN AÇIKLAMASI

Trabzon Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner ve dernek üyeleri ; Sürmene Aile Sağlığı Merkezi önünde, basın açıklaması yaparak, hekimlere karşı yapılan şiddeti kınadılar.

 
Basın açıklamasında şunlara yer verildi:
 
Değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları ve bizi destekleyemeye gelen hastalarımız;
 
Burada bugün toplanmamızın sebebi, sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet olaylarını kınamaktır. Son yıllarda hekime ve diğer sağlık çalışanları karşı şiddet olaylarının artması bizleri üzmektedir. Oysaki hekimler ve sağlık çalışanları hastaları için can siper hane çalışmaktadırlar. Bu şiddetin sebepleri nelerdir? Bunu gündeme taşımak gerekmektedir. Gerek siyasilerin, gerek medyanın, hastanın her dediğinin yapılması zorundaymış gibi bir hava yaratmaları bu şiddetin en büyük sebeplerindendir.
 
Biz Trabzon Aile Hekimleri Derneği olarak her zaman sağlık çalışanlarının ve halkımızın yanındayız. Sağlık çalışanlarının yanındayız çünkü onlara yapılan şiddeti kabul etmemiz mümkün değil. Halkımızın yanındayız çünkü onları doğru bilgilendirerek sağlık hizmetlerinden çok daha iyi şartlarda yararlanmalarını istemekteyiz. Biz her şeye rağmen motivasyonumuzu üst düzeyde tutarak sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz.
 
Saldıran cahiller bilmelidirler ki; aslında kendi sağlığına saldırmaktadırlar.
 
 
Önceden bu olayları bir kaç cahil yapmış gibi görüyor ve adalete bildirmiyorduk. Gördük ki bu cahiller bundan cesaret almaktalar. Bu saldırıları yapanlar yüce Türk adaletinin önünde hesap vereceklerdir.
 
Burada Sürmene Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleşen hekime ve sağlık çalışanlarına şiddeti kınıyor, yetkilileri ve halkımızı göreve çağıyoruz. Lütfen sağlık çalışanlarına sahip çıkınız. Onların bir hiç uğruna öldürülmelerine, yaralanmalarına ve sözlü saldırılara uğramalarına izin vermeyiniz. Tüm kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz...
 
 
Dr. Ahmet Rıza Güner
TRAHED Trabzon Aile Hekimleri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


Haberin Ekleri: