Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Kızınız Hamile Mesajı Yasaklandı PDF Print E-mail

Kızınız Hamile Mesajı Yasaklandı Sağlık bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına yasak geldi

GAZETE HABERTÜRK

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hastanelerin kayıtlarındaki her türlü kişisel bilgilerin, kişilerin açıkça rızası olmaksızın, kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını yasakladı.
 
Bir aile hekiminin bekâr hamile bir kadının babasına cep mesajı göndererek bilgilendirmesi üzerine başlayan tartışmaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son noktayı koydu. Bakanlık yayımladığı yönetmelikle hastanelerin kayıtlarındaki her türlü kişisel bilgilerin, kişilerin açıkça rızası olmaksızın, kurum, kuruluş ve üçüncü kişilerle paylaşılmasını yasakladı.
 
'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ'
"Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik"e göre, genel sağlık sigortalısına ait sağlık bilgilerinin gizliliği esas olacak. Sağlık verilerinin paylaşımında, özel hayatın gizliliğine ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunmasına ilişkin hükümler esas alınacak. SGK, veri tabanında tutulan sağlık verilerinin her türlü tehlikeye karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik politikalarının hazırlanmasını, uygulamaya konulmasını, güncellenmesini ve denetlenmesini sağlamakla yükümlü olacak. Kurumda yazılım geliştirme üzerine çalışan personel, verilecek özel izin dışında veri tabanına erişemeyecek. SGK tarafından sağlanan verilerin herhangi bir biçimde yetkisiz kişilerin eline geçmesi ve/veya amacı dışında kullanımından doğacak her türlü hukuki, mali veya cezai sorumluluk alıcıya ait olacak.
 
 
 
PAYLAŞILMAYACAK VERİLER
Paylaşılması ulusal güvenliği tehdit edebilecek nitelikte olan bilgiler. [1] MİT Müsteşarlığı personeli ile bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait her türlü veriler. [1] Genel sağlık sigortalısına ait kişisel bilgileri içeren veriler. [1] Rekabet hukuku ilkelerine aykırılık teşkil eden firma, ürün, marka ve ilgili diğer bilgileri içeren veriler. Ancak, Cumhuriyet Başsavcılıkları, mahkemeler ve Sayıştay Başkanlığı gibi kurumların veri talebinde bulunması halinde "paylaşılamayacak veriler"e ilişkin hüküm uygulanmayacak. Veriler, CD, DVD, sabit disk, taşınabilir bellek gibi elektronik veya manyetik kayıt ortamında şifrelenerek alıcıya gönderilecek.
 


 

İlgili resmi yazı için BURAYA TIKLAYINIZ Haberin Ekleri: