Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Dr.Halil EKİNCİ Son Gelişmeler PDF Print E-mail

Dr.Halil EKİNCİ Son Gelişmeler Sorulan sorulara, Dr.Hail EKİNCİ'nin verdiği cevaplardan derlenmiştir

TRABZON HALİL EKİNCİ PANELİ NOTLARI


1-Açılış konuşması murat girginrer tarafından yapıldı,van depremi konusunda başsağlığı dilekleri sonrasında vanda çalışan ailehekimleri için aşağıdaki taleplerde bulundu.
-son nufus üzerinden belli bir süre ödeme yapılması
-performans kesintilerinin yapılmaması
-tam cari gider ödenmesi
-kiralaların ertelenmesi
-demirbaş kiraları için yürüyen işlemleri durdurulması,zarar gören demirbaşlar için bakanlıkça temin edilmesi yada diğer illerden temini konusunda desteklenmesi
HALİL EKİNCİ:Kriz ile ilgili yürüyen bir çalışma var,kriz koordinasyon merkezinde çalışıyoruz,ihtiyaç duyulan konularda çalışmalar yapıyoruz.şuan gördüğümüz orada ek bir sağlık personeline ihtiyaç duyulmadığıdır,oraya gitmiş olanlarda peyder pey geri gönderilmektedir.performans kesintisinin vanda yapılmaması için gerekeni yapacağız ancak diğer söylediklerini yönetmelikler ile düzenlenmiş durumda,bu nedenle bu konuları hukuk mişavirliğimiz ile görüştükten sonra neler yapabiliriz bakacağız.bunlar önümüzdeki hafta netleşecek.Vanda zarar görmüş asm olmadığı bilgisine sahibiz,ciddi sıkıntı olamadığı haberleri geliyor,yine bina ve malzeme ihtiyacı olmadığı bilgisine sahibi,haftaya bende bizzat giderek yerinde göremeye ve sıkıntıları tespit etmeye çalışacağım.Ordaki sağlık çalışanlarında özellikle psikojenik bir etki söz konusu tabi ki,heran devam eden artçılar var,bunlarda orda karılaştığımız sıkıntılardan..
2-KHK çıkacak ve bruda uzmanlık ile ilgili olarak düzenlemeler var,2.aşam eğitimler ve uzmanlık eğitim ile ilgili son durum nedir?
-ülkede 900 uzman,uygulamada kalan hekimler pratisyen hekimlerden oluşmakta,20348 ailehekimi var.pratisyen hekimler hastaneler,diyaliz merkezleri,aciller vs gibi bir çok alanlarda başarı ile çalıştılar,biz 2.aşa eğitimleri ve uzmanlık eğitimleri ile bilgi ve beceri kalitesini daha fazla arttırmak istiyoruz.çıakrdığımız mevzuat içinde ailehekimliğini teşvik etmek istiyoruz ki,maaşlardaki far,yerleştirmelerdeki öncelikler bunun içindir.
ülkede tüm muayene sayıları içinde yüzde 48 lik dilim ailehekimlerine aittir,ailehekimlerinin ise tüm hekimler içindeki oranı yüzde 20 dir.bu ne demek,biz muayene hizmetlerinin yarısını,yüzde 20 lik hekim dilimi ile vermekteyiz.bu da ailehekimlerinin sahada çok önemli bir iş çıkarmakta olduklarını göstermektedir.
KHK da ki düzenleme ile biz var olan ailehekimlerinden isteklilerin TUS sınavına girerek,tıpta uzmanlık tüzüğüne uygun bir şekilde,tıpta uzmanlık kurulunca belirlenecek şartlar doğrultusunda uzmanlık eğtiimi almasını istiyoruz.bunun için ailehekimleri bulundukları yerlerde çalışmaya devam ederken,belirlenecek eğitim merkezileri yada hastanelerde pratik eğitimlerlede desteklenmek sureti ile yapılacak.buralarda görevlendirilecek öğretim elemanlarında bakanlığımızca ödeme yapılacak.
ikinci aşama eğitimleri ise devam etmektedir,şuanda 11 ildeki hekimlerimiz bu eğitimi almaktadırlar ve hızlıca tüm ailehekimlerine de yansıtılacak,ve 2. aşama eğtimleri mutlaka tamamlanacak.burda şu ayrımı kaçırmayalım,2.aşama eğitimleri mutlaka her ailehekimine verilecek ancak uzmanlık eğitimi gönüllüler,isteyenlerce yapılacak.2.aşama eğitiminde amacımız,bilgiyi arttırmak.
uzman olmanın yolunu açıyoruz,hizmetlerin kaliteli olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
- Şu dönemde henüz tüm ülkede uygulamanın başlangıcı 10 aylık bir süreye sahip,sabırla hizmetleri kaliteden ödün vermeden devam ettirmeyi amaçlıyoruz.

2-Bakanımızın geçen yıl temmuz ayında yayınlanan genelgesi olmasına rağmen,müdürlüklerimizce aylık formlar istenmeye devam etmektedir? bu konudaki görüşlerini nedir?
-Verilen nasıl gönderileceği bilgisi yönetmeliklerimizde var,bakan beyin genelgesi bulunmakta,bu genelge hala yürürlüktedir,biz merkezi kayıt tutan tek ülkeyiz,2005de ahbs kuruldu ve veri toplamaya başladı,bunun kendine has zorlukları var.sahada ise bilgi toplama ile ilgili sıkıntılar var.Sahadaki idareciler ellerindeki imkanları farkında değiller,81 il hekimlerine biz eğitim verdik,hangi veriyi nasıl alacaklarını,KDS den nasıl veri çekecekleri anlattık,bu konuda sıkıntı yaşarsanız bizimle paylaşın dedik,biz gerekli düzeltmeleri yaparız dedik.Bakanlık bazı birimleri ihtiyaç duydukları veri için illeri sıkıştırıyorlar,illerde TSM leri ve onlarda ailehekimlerini sıkıştırıyorlar veri talep ediyorlar.Bu tip verileri bizler KDS den verebiliyoruz,hatta İL SAĞLIK müdürlükleri ve TSM lerde KDS ekranlarını görerek veri çekebiliyorlar.Yine ailehekimleri de isterlerde bu verileri KDS den çekebiliyorlar.Bu konuda sıkıntı yok,sadece KDS den vu verilerin alınması konusunda bilgi eksikleri olduğunu görüyoruz.Biz illere ailehekimlerinde 3 ayda bir talep ettiğimiz bir veri var onları alabilirsiniz dedik,bunuda ailehekimleri göndersin şeklinde değil,gidin asm ye ailehekimlerinden alın dedik.
biz genelgenin arkasındayız çünkü o genelgeyi bakan beye biz hazırlayarak götürdük zaten,lütfen SİZLERDE BU GENELGENİN ARKASINDA durun.problemleri hep birlikte çözelim..sizlerden de destek bekliyoruz.lütfen tüm verilerinizi ahbs ye girerek gönderin,yer yer lokal veri talepleri olabilir,istisnası durumlarda destek olmaınız istiyoruz.

3-Biz 4000 üzerinde kayıt yapılmasını istemiyoruz,ilerleyen dönemde bunun için mevzuatta da değişiklikler yapacağız.
(5258 Madde 5- Aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılır. Bakanlıkça belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilirler. Her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; asgarî 1000, azamî 4000'dir)

4-Gezici hizmetler ile igili problemler var farkındayız,ailehekimlerinin yaptıkları bu tür hizmetlerde bazen harcamalar artabiliyor ve buda ellerine geçn net ücrette bir düşmeye sebep olabiliyor.örneğin mobil hizmette biz kişi başı bir ücret belirliyoruz ancak 10 km mesafeye mobile gidenede,50 km mesfede mobile gidenede aynı ödemeyi yapıyoruz,buda yeterli ücreti sağlayamayabiliyor,bunu biliyoruz,burdaki düzenlemenin kişi sayısı-mesafe-gidilen yerin doğa şşartlarının ağırlığı şeklinde düzenlenmesi daha doğru görünüyor.Bu konuda sizlerden gelen geribildirimlerin önemi çok fazlaibizlere iletin,sağlık müdürlüklerinide katarak bunlara çözümler üretelim.

5- AHEF in yapacağı doğru çalışmalar tüm hekimler için faydalı olacaktır,hem idare tarafından hemde hekim tarafından bakarak hareket edilmesini,bunun daha sağlıklı bir hareket olacaını düşünüoyoruz.Biz derneklerin var olmasını ve çalışmasını istiyoruz.

6
-ailehekimliğinde tek bir mevzuatımız olmasına rağmen her ilde mevzuat farklı uygulanmakta?
-6 ayda bir yapılan denetlemelerde de her müdürlük ayrı ve kendisine göre bir denetleme formu belirleyerek denetleme yapıyor,bu konuda bakanlığımızın standart bir denetleme formu olması sıkıntlıları azaltacaktır.

H.E.-iller arasu uygulama farkları olması tabi olacak,biz bunun için mevzautta esneklikler bıraktık,illerde valiler farklı uygulamalarıa gidebiliyorlar,çünkü her ilin şartları farklıdır,bundan dolayı esneklikler olabilirancak bu temel ilkelerin değişmesi şeklinde olamaz.Bu temel ilkelerden farklı uygulamalar olduğunu görüyorsanız,çözüm içn yerele başvurun ve burda çözmeye çalışın ama çözüm bulunamaz ise bize bildirin,idare ile görüşebilir ve düzeltilmesini sağlayabiliriz.şunu unutmayın ki henüz idarecilerde yeni,bazıları yeni başlamış durumda,öyle yerler vardı ki sadece sağlık müdürü doktor,klan personeli hekimdışı personel.onlarda uygulamayı öğreniyorşar.
denetleme formları ile ilgili olarak denetleme formu hazır durumda,1-2 hafta içinde yayınlayacağız,bu şekilde asm ve asb ler 6 ayda bir yapılacak.bu denetlemeler yapılarak bilgilerini ÇKYS ye girilmesini sağlyacağız.Biz bu denetlemeler için acele etmedik,bu konuda özellikle istanbul sağlık müdürlüğünün bir talebi oldu..yıl başından sonra denetlemeler başlayacak.

7-KHK da fazla mesai ücretlerinden kasıt nedir?
burda 2 nokta var,öncelikle ingiltere ve almanyada acillere yakın noktalarsa ailehekimliği merkezleri açılıyor,buralarda ailehekimliği birliğince nöbet planlanıyor.bizimde acil olmayan hastalar için belirlenmiş asm lerden yada hastane bünyelerinde yerler açmamız söz konusu olabilir,bunun için bu çalışmalar için bu madde konmuştur,çalışacak kişilere bu ücretlerin ödenmesini istiyoruz.burdaki ücret direkt olarak 657 de belirlenen ücret değildir,örneğin ailehekimliği kanunda da ailehekimlerine verilecek maaş konusunda 657 ye atıf yaparak,ödenecek ücretlerin tavan miktarlarını belirledik (5258 nolu kanun:Sözleşme yapılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenen en yüksek brüt sözleşme ücretinin aile hekimi için (6) katını, aile sağlığı elemanı için (1,5) katını aşmamak üzere tespit edilecek tutar) nöbet ücretlerinde de aynı şekilde atıf yapıyoruz ve bu baz alınarak ödeme yapılacak.
burada ingiletere ve almayanda hekimlerin çok iyi ücret aldıkları konusunda itirazlar gelmiştir.

TRABZON HALİL EKİNCİ PANELİ NOTLARI 2

8-Misafir hasta tanımı nedir?
yönetmeliklerimizde tanımı açık olarak yapılmıştır.
(UYG.YÖNETM. :(5) Sürekli ikamet ettiği bölgeden uzakta kalacak kişi veya geçici süre ile Türkiye’de ikamet edecek olan kişi, kendisine yakın konumdaki bir aile hekiminden misafir olarak sağlık hizmeti alır. Ancak 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa tabi olan ilçeler misafir uygulaması bakımından tek bölge kabul edilir. Aile hekimi misafir kişiler için herhangi bir ücret talep edemez.)
İl merkezinde bulunan,mahallelerde oturan yada merkez ilçlerde oturanlar misafir olamazlar.Ancak il merkezi dışındaki ilçelerden gelenler olabilir,diğer illere gidenler ve tabi diğer ülkelerden geçici olarak gelen türk vatandaşlar misafir kabul edilebilir.mobil nufusu olup,mobile giden ailehekimlerinin hastalarının durumuda önemli burdada bazı sıkıtnılar var,burda yedek hekim kavramını getirebiliriz.yabancı uyruklu hastalar için ahbs programlarında yabancı hasta kaydı var ancak sağlık nette bunlarla ilgili web servisleri henüz yazılmadı,bununla ilgilide çalışacağız.

9-MESAİ planları ve onayı ile ilgili soru:
Yönetmeliğimizde nasıl düzenleneceği yer almıştır.
(UYG.YNTML : (2) Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve müdürlükçe onaylanır. Çalışma saatleri içerisinde poliklinik gün ve saatleri ayrıca belirtilir. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici/yerinde sağlık hizmetleri çalışma süresine dahil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır. )
Burada temel prensibimmiz ailehekiminin talepleri,burda yetkiyi ailehekimlerine verdik,onay ı da müdürlüklere verdik.yetki ailehekiminde ancak yanlış kullanımının kontrol edilmesi açısında (saatlerin yanlış seçilmesi,uygun mesai saatlerinin yazılmaması.örneğin saat 05 de mesaiye başlanması gibi,mesai açısından bölgenin şartlarına aykırı mesai saatlerinin seçilmesi gibi) onay ı müdürlüğe verdik.bir aile hekimi kendi bölgesinin şartlarına göre mesaisini değiştirebilir,örneğin,köylülerin ağırlıkta olduğu bir yerde çalışan ailehekimi düşünelim,köylü ne yapar,güneş doğarken tarlaya gider,akşam olurken gelir,burda siz mesainizi 8-17 yaparsanız,köylü akşam döndüğünde muayene olamayabilir,ancak siz "ben öğlenden sonra çalışmayacağım,saat 17 den sonra kalan mesaimi tamamlayacağım derseniz,bu çalıştığınız bölgenin ihitiyaçları ilede örtüşür.müdürlüklerimiz mesai saatlerinin belirlenmesi konusunda kontrol edecekler,poliklinik saatlerine ise karışmayacaklar,ancak tabi ki siz poliklinik yoğunluğunun olduğu saatlerde poliklinik yapmayı kesiyorsanız,bu doğru bir uygulama değildir,bu konudaki sıkıntılarında giderilmesi gerekiyor.bakanlık olarak bu noktada hasta memnuniyetine de tabiki önem veriyoruz.hastaların yoğun başvuru yaptığı saatlerde polikliniğin kesilmesi doğru bir uygulama olmayacaktır.

10-çalışma bakanımıızın bize göre talihsiz bir açıklaması olmuştur,ailehekimlerinin çok ilaç yazdıklarını ve negatif performans düşünebileceklerini söyledi.bu konuda ne düşünüyorsunuz?burda sizde ifade ettiniz tüm muayenelerin yüzde 50 si birinci basamakta verilmekte,bu da maliyetin yüksek olduğu 2. ve 3. basamağa giden hastanın gitmemesi ve dolayısı ilede hasta maliyetinin düşmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

H.E: Bakanlık olarak bizimde amacımız zaten hastaların büyük kısmının birinci basamakta bakılması ve diğer basamaklara hastanın süzülerek gitmesidir.birinci basamakta bakılan hasta sayısı arttıkça tabi ki yazılan ilaç miktarıda fazla olacaktır,bu bizim zaten beklediğimiz bir şeydir.burda en önemli unsur akılcı ilaç kullanımıdır. (viral tonsillit ve başlanan ilaçlar ile kötüleşen tablo ve yandal uzmanına kadar giden bir süreç sonrası ilaçların kesilmesi ile tablonun düzeldiği ile ilgii bir anektod anlatılmıştır.)

11-Yeni çıkacak KHK ya damga pulunun kaldırılması ile ilgili bir madde koyduk,maliye halen torba yasa ile sözleşmelilerden damga vergisi alınmaması şeklinde çıkan maddeye ailehekimlerinin dahil olmadığını düşünmekte ve damga vergisi tahsil etmektedir.bu khk ile bunu tamamen kaldıracağız.

12-Ortak demirbaş masraflarının yeni gelen hekimden tahsili konusunda:
ailehekimi ayrılırken,yeni gelen hekime burda benim bu kadar harcamam var,şu kadar ücret verin,size devredeyim diyebilir.burda anlaşırlarsa sorun yok,ancak anlaşma sağlanamaz ise araya girecek bir kurum olmalı,bu kurum faturalar üzerinden alınış fiyatlarını tespit ederek,amortisman bedellerini düşerek,nihai fiyatı belirleyebilir.ancak burda tercih ettiğimiz hekimlerin birbirleri ile anlaşmalarıdır.bununla ilgili bir düzenlemede yapacağız.

13-sgk üzerinden e-raporların görülmesi konusunda yaptığımız çalışma,teknik alt yapı tamamlandı yakın zamanda ailehekimlerin şifre verilerek bu raporlar görmeleri sağlanmış olacak.

14-Evde bakımda 1.basamak sağlık hizmletlerinin verilmesini istiyoruz,yatalak hasta oranı ülkemizde 1/1000 oranında,yatalak hastanın pansumanını yapmaz ama yapan kurumlar ile koordinasyonunu sağlar,bu ülkemiz için henüz yeni zamanla oturacak bir uygulama olacak bu.

15-sevk zincirini getirmeyeceğiz,getirir isek polk sayısı çok fazla artar ve kalite düşer.

16-Yeni çıkacak teşkilat yasası ile ailehekimlerinin gelirlerinin daha fazla bir kısmının emekliliğe yansıması sağlacak,bununla ilgili bir düzenleme olacak.

17-zmss primlerinin bir kısmının bakanlıkça ailehekimleri adına ödenmesi konusunda ise mahkeme kararını bekliyoruz.

18-kiralarda sağlık mdürlükleri kira almaya başladılar,bu standart hale getirilecek.

19.Sağlık müdürlükleri ve tsm lere döner sermaye katsayılarına bir düzenleme yapacağız,katsayılarını bölgede çalışan ailehekimlerinin başarısına endeksleyeceğiz,o bölgede ailehekimleri ne kadar başarılı ise,döner sermaye katsayısı o kadar yüksek olacak,başarısız ise katsayı düşecek.

20-Esnek mesainin tüm gruplarda uygulanmasını istiyoruz,ilerleyen zamanlarda bununla ilgili düzenlemeler yapacağız.

21-Aşıların bozulması ve parasının ödettirilmesi konusunda:burda açılacak soruşturma ve mahkeme süreci sonrası eğer gerekli görülürse rucu edilir.
Önceki: konuşmasından :

22-ülkemizde 6648 asm,20348 aile hekimi çalışmakta,doluluk oranımız %92 lerde ve bunların hepsi elektronik olarak tuttukları kayıtları merkezi sisteme göndermektedir ve bunu yapan avrupadaki tek ülkeyiz,elimizde çok sayıda verimiz var.

23-ülkemizde 2011 ilk 9 ayda 1 milyon 107 bin bebek tespiti yaptık,kayıt altına aldık.bu avrupada dahi olmayan bir uygulama ve tespit oranıdır.
gebe tespitimiz ise 900 bin civarındadır,ailehekimliği ile hedef nufusların %90 ını yakalayabiliyoruz.

24.sınıflandırmada çıtayı yüksek tuttuk,farkındayız ama 20348 ailehekiminden 8 bini sınıflanmış durumdadır.buda yüzde 40 civarıdadır.çıta yüksek olamsına rağmen bu rakamlar kötü değil.

25-birinci basamakta muayene sayıları yüzde 20 oranında artmıştır,bunun bir kısmı izlemlerden oluşmaktadır.bu noktada tüm ailehekimlerinden isteiğimiz tüm verilerini ahbs ye girmeleridir.yazılı olarak yedek alabilirsiniz tabi ki ama lütfen verileri sağlık nete gönderiniz.bu konuda yakın zamanda denetlemelerimiz başlayacak ve göndermeyen hekimlere cezai uygulamalara başlaycağız.

26-biz federasyonla ile dernekleri ile sürekli irtibat halinde olmak istiyoruz.bu noktada çalıştaylar yapacağız ve sahadan sizlerin söylem ve önerilerinizi,çözüm önerilerinizi alacağız.bu bizim için çok önemli.örneğin bazı standartların oluşması içinde dernekler ile çalışmak istiyoruz,periyodik muayenelerin nasıl yapılacağına ilişikin bir çalıştay düzenleyerek,standartlarını oluşturmak istiyoruz,bunun gibi çalıştaylarda sizlerinde olmasını istiyoruz.

27-BİZE GELEN TÜM VERİLERİ KDS ÜZERİNDEN TÜM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ VE TSM LER GÖRMEKTEDİRLER.

28-Yıl başından itibaren ahbs den çıkıyoruz,dernekler olarak sizler bu konuda öncü olabilirsiniz,yeni program yazdırabilir yada iyi bir programın üyelerinize sunulması ile ilgili çalışabilirsiniz.

Not : İSTAHED ÜYESİ Dr. Engin ÇAPAR'ın tutmuş olduğu notlardan aktarılmıştır. Kendisine bu aktarımı için teşekkür ederim....
Dr. Hakan UZUN-TRABZON

 

 

27-30 Ekim 2011'de Trabzon'da gerçekleştirilen KAHEKON'da 28 Ekim 2011 akşamı yapılan panelde sorulan sorulara, Dr.Hail EKİNCİ'nin verdiği cevaplardan derlenmiştir.
* Van ili için bir müddet performans uygulamayacağız. Van için cari giderin tam ödenmesi konusu: Yönetmeliklerimizde yeri yok, üzerinde çalışacağız.


* Van ilinde ASM'ler sağlam. Malzeme-cihaz vb kırılan varsa bizden talep etsinler.

* Pratisyen AH için uzmanlık eğitimi: KHK taslağını okudu. Bu taslak gruplarda paylaşılmıştı. Bu uygulamanın esaslarını TIPTA UZMANLIK KURULU belirleyecek.

* FORMLAR... Sağlık bakanının genelgesi geçerlidir/arkasındayız.

* TSM aile hekimine ceza veremez. AH' ne ceza verilmesinin usulü.... bknz yönetmelikler.

* Bakanlıktaki farklı birimler, eskiden olduğu gibi İSM'lerden bilgi istiyor. İSM'ler de AH'den isitiyor.

* TSM'nin hekimleri yeni ve acemi, ESK, KDS vs sistemlerden bilgileri çekemiyor ve AH'lerinden istiyor.

* Son söz: "Form göndermeyin, TSM gelip sizden bilgileri alsın."

* Soru: 4000 üstü kayıt için para yok ama 4000 üstüne bebek kaydı var ve aşı eksikse performans cezası var.

- Cevap: O uygulamayı değiştirdik. Artık kayıtlı her bebek-gebe için para alacaksınız. Yani maaş hesaplanırken kayıt tarihine bakılmadan öncelikli olarak, bebek-gebe-yaşlı nüfus için katsayılarla hesap yapılacak, genel popülasyon en son hesaplanacak.

* Soru: Evde bakım ya da DGT için eve gidiyoruz. Benzin parasını kim karşılayacak?

- Cevap Siz aldığınız paranın totaline bakın (yani çok para alıyorsunuz)

* Soru: Mobil için verilen para hesabında km hesabı yok. 100 kişilik bir köy 10 km uzakta ve 100 kişilik köy 50 km uzakta. Harcanan zaman ve para farklı, alınan para aynı.

- Cevap: Bu sorunu biz de (yeni) farkettik. Kasım ayında yapacağımız ÇALIŞTAY'da bu konuyu tartışacağız.

* Soru: İller arasında uygulamada farklılıklar var.

- Cevap: Çok normal. Çünkü illerimizin özellikleri farklı.

* Soru: Bakanlığın hazırlaması gereken 6 aylık ASM denetleme formu yok.

- Cevap: Form hazır. 1-2 haftaya açıklarız. Denetlemeler yılbaşında başlar. Denetleme iki kısımda olacak. 1) AHB denetlenmesi, 2) ASM (ortak alanların) denetlenmesi.

* KHK, 3 Kasıma kadar çıkarılacak.

* Hastanelerde nöbet tutanlara NÖBET ÜCRETİ verilecek.

* Soru: MİSAFİR HASTA KİMDİR?

- Cevap: Bölge (il-ilçe) dışından veya ülke dışından gelen (TC) kimselerdir.

MOBİLE GİDEN AH YERİNE KİM BAKACAK BU KONUDA BİR SORUN VAR. FARKINDAYIZ. YENİ BİR ÇALIŞMAMIZ VAR. AH BİR GÖREVE GİDİNCE YERİNE BAKACAK BİR YEDEK HEKİM TANIMLANABİLİR. ÜCRETİ ??? Üzerinde çalışıyoruz.

* Yıllık izinler sözleşme dönemi (2 yıl) için geçerlidir.

* Soru: ASM kurduk ya da bir çok malzeme aldık, bir AH ayrıldı. Ortak aldığımız malzemelerin durumu ne olacak.

- Cevap:Yeni gelen AH'den parası istenir. Vermezse, ayrılan hekim malzemesini alır gider. Noterlerde benzer bir durum var. Amortisman düşerek yeni notere bırakıyorlar. Üzerinde çalışacağız.

* Soru: İlaç raporlarını, misafir hasta muayene bilgilerini görmek istiyoruz.

- Cevap SGK ile çalışıyoruz.

* Soru: TC olmayan yabancıları kaydetsek bile muayeneleri ESK'yayollayamıyoruz. İlerde adli bir sorun çıkabilir.

- Cevap: Siz yabancıları da kaydedin, muayene edin, gönderemeseniz de AHBS'nizde kalsın. Üzerinde çalışıyoruz.

* İller arası tayin için çalışıyoruz. Adaletli olması için titiz çalışıyoruz.

* NÜFUSU AZ OLAN YERLER İÇİN LİSTEMİZ HAZIR BAKAN ONAYINI BEKLİYOR. BİRAZ DAHA SABIR...

* Soru: Gelecekte kayıtlı hasta sayısı azaltılırsa maaşımız düşmez mi?

- Cevap: Katsayıyı artırırız. Düşürmeyiz.

* Soru: Maaşlarımız 2011 ocak itibarile çok düştü.

- Cevap: Yanlış biliyorsunuz, düşmedi. ELİMİZDE BELLİ BİR BÜTÇE VAR. MALİYE BAKANLIĞI DAHA FAZLA VERMİYOR. BİZ DE, İÇİNİZDEN BAZILARININ GELİRİNİ ARTIRDIK (örnek:entegreler) BAZILARININ Kİ DE BU ARADA DÜŞMÜŞ OLABİLİR. BUNDA BİZİM SUÇUMUZ YOK.

* Soru: AH'ni denetlemeye hemşire gelebilir mi?

- Cevap: Bazı TSM'lerde hekim yok. Hekim varsa, yapılan doğru değil.

* Soru: Bize kayıtlı bebek-gebe göç ediyor. Hiç bir şekilde ulaşamıyoruz. Kaydımızdan silinmiyor.

- Cevap: Biz o bebekleri kolay mı bulduk? Silinmesini istemiyoruz. Bizim için bebek ve gebeler önemli.

* Seçimde aday olan AH'lerinin geri dönmesi...... Üzerinde çalışıyoruz.

* Defin belgesi nöbeti...... Yönetmeliğe göre 4. sıradasınız. Sıranızı bilin.

* Soru: TSM'leri performans hesapları niye başlamadı?

- Cevap: Bir ilçede AHB ve ASM'ler ne kadar başarılıysa TSM de o kadar başarılı sayılacak. TSM'ler ne kadar başarılıysa İSM'ler o kadar başarılı ayılacak. Az kaldı. Yakın bir gelecekte başlarız.

* Soru: No frost buzdolabı, jeneratör, güç kaynağı, ısı takip vs hepsini aldık ama elektrikte sorun oldu ve aşılar bozuldu. Bizim hiç suçumuz yok. Bizden bozulan aşıların parası isteniyor.

Cevap: Siz gereken tedbirleri alın. Aşı bozulur ve ceza gelirse itiraz edin. Bu ceza soruşturmasız ve mahkemesiz verilemez. İtiraz edersiniz. Suç sizde görülmezse ceza yemezsiniz.

soru :süt izninin 2. 6ayı neden bir saat? cvp. 657 ye göre avantajlı olduğunuz için o noktada bir fark olsun,denge kurulsun...,

*soru : çalışma saatlerini müdürlükler sadece poliklinik hizmeti olarak değerlendiriyor ve fultime polklinik yapılmasını bekliyor,buna hakları var mı? cvp: planlama ah.'ye ait.çalışma programınızı istediğiniz şekilde ayarlarsınız ve müdürlüğe göndererek onaylatırsınız,abartılı yada dengesiz bir program Olmadıkça onaylamak zorundalar ...

*soru : misafir hasta tanımı nedir,il içindekiler yada yanı başımızdakilere bile bakma konusunda baskı görmekteyiz... cvp: büyükşehir olan yerlerde il dışı, büyükşehir olmayanlarda ilçe dışı misafir olarak kabul edilmektedir,bunlar dışıdakilere bakmak zorunda değilsiniz..


* Ve son bomba geliyor: ESNEK MESAİ TÜM GRUPLARA YAYGINLAŞTIRILACAK.Haberin Ekleri: