Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Giresun a Fax Yağmuru PDF Print E-mail

Giresun a Fax Yağmuru Ruşen Topallı Gitmesin Aile Hekimliği Bitmesin

 

 

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bugün Giresun Valiliği 'ne sözleşme feshi gündemde olan Uzm. Dr. Ruşen Topallı ya destek olmak için fax ve e-mail yoluyla bir mesaj ilettiler.
Metin ve adresler

 

GİRESUN VALİLİĞİ’NE/ TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI’NA "Ruşen Topallı Aile Hekimliğidir; Aile Hekimliği Uygulaması fesh ediliyor." Giresun İlimizde, aralarında İl Dernek Başkanı Uzm.Dr.Ruşen Topallı’nın da bulunduğu aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının gereksiz,faydasız ve hukuksuz olduğuna inandığım asm nöbet görevini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşme feshi ile karşı karşıya olduğu bilgisini üzülerek ve hayal kırıklığı içinde öğrendim. Aile hekimliği sisteminin temel değerlerine aykırı, koruyucu hekimlik anlayışından uzak popülist politikaların Ülkemizdeki Birinci Basamak sağlık sistemini yok etmesine izin vermeyeceğim. Hiçbir sağlık çalışanının köle gibi çalıştırılmasına da göz yummayacağım. Anayasanın Dinlenme hakkını ihlal eden, Ülkemizin taraf olduğu ve uygulamakla yükümlü olduğu Uluslar arası sözleşmelere aykırılık teşkil eden, mesai dışı zorla çalıştırılma olarak nitelenen angarya ‘’nöbet ‘’ hiçbir şekilde ihtiyaç ya da zaruret olmadığı gibi halkımız tarafından da talep edilen bir uygulama değildir. Ülkemizde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veren Devlet Hastanesi Acil servisleri halkımızın sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayan alanlardır. Toplumun sağlık hizmetine ulaşmasında ve hizmet alımında bir eksiklik olmadığı açıktır. Bu bağlamda Anayasa Mahkemesinin ilgili kararının arkasına sığınarak zorla yasalaştırılan bu kanun hukuka aykırıdır. Aile hekimliği sisteminin temeline hukuksuz düzenlemelerle ve sağlık çalışanlarının haklarını yok sayarak dinamit koyanlar halkımızın sağlığına en büyük kötülüğü yapmaktadır. Hukuka aykırı sözleşme fesih kararını tekrar gözden geçirmenizi ve haksız ceza puanlarının iptalini talep ediyorum. Saygılarımla.

 


Giresun Valiliği e-mail:
giresun@giresun.gov.tr
Faks: 0 454 215 7 565
 HSM:Fax: 0454 2602006, 0454 2602007
Mail:İnfo@ghs.gov.tr
 giresunhsm@saglik.gov.tr THSK Mail: İnfo@thsk.gov.tr
Haberin Ekleri: