Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
AHEF BASIN AÇIKLAMASI Dr. Bilgin ÇİFTÇİ PDF Print E-mail

AHEF BASIN AÇIKLAMASI Dr. Bilgin ÇİFTÇİ Dr.Bilgin Çiftçi'ye verilen meslekten men kararını tanımıyoruz..BASIN BİLDİRİSİ…

 

Dr.Bilgin Çiftçi'ye verilen meslekten men kararını tanımıyoruz..

 

Aile Sağlığı çalışanlarına yönelik her türlü mobing ve baskıyı kınıyoruz.

 

Aile hekimliği  uygulamasına geçtiğimiz 2007 yılından itibaren ülkemizin sağlık göstergeleri hızla düzelme göstermiş kişiye yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerdeki iyileşme hasta ve hekim memnuniyeti olarak karşılık bulmuştur. 70 milyonun tamamına ulaşabilen Aile hekimleri Halk ile bütünleşmiş ve topluma sağlık hizmeti alma bilinci yerleştirilmiştir.  Aile hekimleri salt sağlık sunmakla kalmayıp ülkemize binlerce Aile Sağlığı Merkezi Kazandırmıştır. Aile hekimlerinin yaptıkları ASM leri kendi eserleri gibi gösterenler siyasi rant  batağına saplanmış , mantık ve matematiğe sığmayan uygulamalarla art arda ürettikleri angaryalarla Aile hekimliği uygulamasının temellerine dinamit koymuşlardır. Aile hekimliği uygulamasını sürdürmekle kararlı olan meslektaşlarımıza sürekli yeni angaryalar ve mesnetsiz hukuk yoksunu cezalandırma yönetmelikleri ile baskı kurmaya çalışmışlardır. Uygulamanın  başarısını popülist körlükle göremeyenler ASM leri iş görme merkezleri haline getirmeye çalışmışlar  amaçlarına ulaşmak içinde Alo 184 mobingg  hattını kumuşlardır. Bunlarla da yetinmeyip haksız söylemleri ile de sağlık çalışanlarını halka hedef göstermişlerdir.

 

Bugün  10 binden fazla Aile hekimi, yok edilmeye çalışılan Aile hekimliği uygulamasına sahip çıktığı için sözleşme feshi tehdidi ile karşı karşıyadır. Başarılı bir uygulamanın temel yapı taşı olan Aile hekimleri nin hemen tamamı ihtar ceza puanı almış veya savunma vermiştir. Özellikle başarılı bir uygulamada bu denli çelişki dünya da tektir.  Dr Bilgin Çiftçi yede verilen meslekten men cezasının temelinde elbette ki yukarıda özetlediğimiz tahakküm kurma ve baskı ile sindirme gayretleridir.

 

Aydın Dalama ASM 'de çalışan Dr.Bilgin Çiftçi yaklaşık 1 yıl kadar önce toplumsal olaylara karşı hassasiyet gösteren bir arkadaşı tarafından kendisine iletilen bir görsel öğeyi Facebook sayfasında paylaşmıştır. Bu öğede dönemin Başbakan'ı şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Yüzüklerin Efendisi filminde bir karakter olan Collumun şaşkınlık, hayret ve yemek yeme olaylarını gösteren üç fotoğrafı yan yana gösterilmekte idi.

 

Bu öğeyi Dr. Bilgin Çiftçi ‘in sayfasında gören bir takipçisi Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği iddiası ile Dr. Bilgin Çiftçiyi Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğüne, Aydın Emniyetine ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına şikayette bulunmuştur. İletilen şikayet ciddiye alınarak bu kurumlar tarafından başlatılan idari soruşturmalar sonucunda Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Çiftçi’ye ihtar puan cezası vermiştir.

 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüksek Disiplin Kurulu ise 4 ay kadar önce yaptığı yargılamada Dr.Bilgin Çifti'nin memuriyetten men talebini usulden reddetmiş idi. Apar topar 14 ekim 2015 tarihinde yapılan yeniden yargılama sonucu Yüksek Disiplin Kurulu Dr.Bilgin Çiftçi'ye memuriyetten men kararı vermiştir .Bizler bu hukuksuzluğu kabul etmiyor bu talepte bulunanları ve memuriyetten men kararı verenleri kınıyoruz.

 

Bu dava ve karar kabul edilemez. Dr.Bilgin Çiftçi’nin yaptığı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret değildir ve bu yaptığı Kamu görevi dışında kişisel görüşlerini paylaşmaktır. Kamusal görevi dışında  icraatları mizahi bir üslupla eleştirmek, hicvetmektir. Kaldı ki bu da hepimizin anayasal hakkıdır ve demokratik toplumun da gereğidir.

 

Dr Bilgin Çiftçi’ye 657 sayılı kanuna göre işlem yapıp memuriyetten  men edenler ,  657 sayılı kanunun ilgili maddesini bizzat ihlal edenlerdir. Dr Bilgin Çiftçi İlgili paylaşımını sosyal medya da yani hizmet verdiği kamusal alanın dışında yapmıştır. Bu karar  makam sevdası uğruna  zorlama karardan öte değildir. Ayrıca meslek ilkeleriyle kişisel alanları bilerek karıştıranlar yarın aynı hukuksuzluğun başlarına geleceğini unutmamalıdırlar.

 

Bu uygulamalar yönetiminde bulunanlar adına sağlıklı bir düşünce ve yönetim tarzı değildir. Kabul edilemez. Elbette ki bu tür uygulamaları gerçekleştirenler hukuk önünde hesap vereceklerdir.

 

Bizler sağlık çalışanları olarak yönetim kademesinde olanları toplumsal ve iş ortamlarında yaptıkları baskı, şiddet ve hukuksuz uygulamalara derhal son vermeye, söylem ve uygulamalarını normalleştirmeye, Dr. Bilgin Çiftçi' ye yapılan haksız uygulamadan vazgeçmeye, tüm Aile Hekimlerine yönelik soruşturma baskılarına acilen son vermeye davet ediyoruz.

 

UYARIYORUZ…

 

Aile Hekimlerine yönelik yapılan haksız, hukuksuz linç kampanyaları ciddi halk sağlığı sorunu olmaya adaydır. AHEF olarak her türlü platformda halkımızın sağlığının koruyucusu olacağız…

 

 

AHEF YÖNETİM KURULU

 Haberin Ekleri: