Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
Doktorlara Hastalarını Reddetme Hakkı PDF Print E-mail

Doktorlara Hastalarını Reddetme Hakkı İstanbul 1'inci İdare Mahkemesi karar verdi; hekimler, özel ya da mesleki gerekçelerle Bu hastaya bakmak istemiyorum diyebilecekHASTAM OLAMAZSIN


Doktorlara, hastalarını reddetme hakkı... İstanbul 1'inci İdare Mahkemesi karar verdi; hekimler, özel ya da mesleki gerekçelerle 'Bu hastaya bakmak istemiyorum' diyebilecek. Doktorlar tedavi bitmeden hastayı bırakabilecek. Acil durumlar, resmi ya da insani görevler bu kapsam dışında kalacak. Ancak hekim, hastayı zamanında uyaracak. Zorunlu hallerde başka doktor bulununcaya kadar bekleyecek.


DOKTORLA GÜVEN İLİŞKİSİ ŞART


Davaya konu olay, aile hekimi Alev Doğan'la hastası Ahmet Yavaş arasında yaşandı. Doğan, 'Saygılı üslup kullanmadığı ve sert tartışmalar yaptığı' gerekçesiyle hastasının listeden çıkarılmasını istedi. Mahkeme, 'Hekim ile hasta arasındaki güven ilişkisi zedelendi' dedi, Doğanı haklı buldu.


HEKİME DE HASTA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ!


SIK SIK ŞİDDETE MARUZ KALAN HEKİMLERE İYİ HABER...


Hükümet yasal düzenlemeyle hastaya doktor seçme hakkı verirken, aile hekimlik sistemini de Türkiye geneline yaygınlaştırdı. Her aile hekimine belli sayıda hasta verilerek hastaların birinci derece sağlık hizmetlerini aile hekimlerinden almalarını sağladı. Ancak hastalar isterlerse aile hekimlerini değiştirebiliyorlar. Hastaya doktorunu seçme hakkını veren Sağlık Bakanlığı, doktora hastasını seçme hakkı vermiyordu. Doktora ise mahkeme hasta seçme hakkını verdi. Şimdi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün karara itiraz etme hakkı var. Danıştay onadığı takdirde, hekimlerin istemediği hastayı listesinden çıkarmasının yolu açılacak.


Karar, İstanbul'da Bakırköy 2 Numaralı Aile Hekimi Hekimliği merkezindeki olay üzerine verildi. Aile Hekimi Dr. Alev Doğan, kendisine kayıtlı Ahmet Yavaş'ın bazı taleplerini geri çevirince hastasıyla arasında tartışma yaşandı. Yavaş, hekimini değiştirmek yerine Dr. Doğan'a gitmeyi sürdürdü. Doğan, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak "hastayı listemden çıkarın" dedi. Kurum, 'hakarete uğrayan hekimin savcılığa başvurabileceği'ni belirterek Doğan'ın isteğini reddetti.


İstanbul Tabip Odası, İl Sağlık Müdürlüğü aleyhine İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, Dr. Doğan'ı haklı buldu, hasta Yavaş'ın doktorun listesinden çıkarılmasına hükmetti. Mahkeme kararında 'Hekimler, mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir, tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak bu gibi hallerde tedavisinin aksamaması için hastasına zamanında bilgi vermesi şarttır" denildi.


MAHKEME kararında şunlar kaydedildi: Dava konusu uyuşmazlıkta, aile hekimi davacıyla hastası arasındaki diyaloglar ve tutulan tutanaktan, hekim-hasta arasında olması gereken güven ilişkisinin ve duygusunun zedelendiği ve bunun tedavide olumsuz sonuçlar doğurup ileride telafisi imkansız zararlara sebebiyet vereceği açıktır. Davalı idarece, davacının haklı kabul edilebilecek başvurusunun değerlendirilip ilgili hastanın mağduriyeti oluşmayacak şekilde aynı aile sağlık merkezi içerisinde bir başka hekimle değiştirilmesi mümkünken yapılmamıştır. Bu nedenlerle Sağlık Müdürlüğü işleminin iptaline karar verilmiştir.

 
Haberin Ekleri: