Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
Nöbetler Konusunda Duyuru PDF Print E-mail

Nöbetler Konusunda Duyuru GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği bir duyuru yayınladı.

 

 

 

GAHD'dan DUYURU Var!.....

 

18.12.2014 tarihinde Gaziantep Aile Hekimliği Derneği(GAHD), ve diğer Gaziantep Sağlıkçılar Meclisini oluşturan STK' lar toplanarak durum değerlendirmesi yapmıştır.

 

Toplantıda aile hekimlerinin içinde bulunduğu durum ve yol haritası değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır;

 

1-Görevimizin BİRİNCİ BASAMAK KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ olduğu ve bu görevimizi yapmaktan taviz verilmemesi ,

 

2-Son çıkarılan Sağlık Bakanlığı genelgesindeki ANGARYA VE FAZLA ÇALIŞTIRILMAK İÇİN ÇIKARILAN GÖREVLERİN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU VE DAYATILAN NÖBETLERİN TUTULMAYACAĞI,

 

3-Uluslararası sözleşmelerde ve Anayasa’da bulunan çalışma şartları ve dinlenme hakkımızın popülist politikalara kurban edilmemesi,

 

4- 25 Aralık 2014 günü YENİ SÖZLEŞMELERİ İMZALAMAK için 09:00 da HSM önüne gidilmesi

 

5-Sözleşmelere AHEF ve TTB tarafından gönderilen şerh metninin eklenmesi

 

6-26 Aralık 2014 günü saat 13:00 da HSM önünde Tüm Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi çalışanlarının katılımı ile basın açıklaması yapılması

 

7-Haklarımızı korumak için birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır.

 

Tüm üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

 

 Haberin Ekleri: