Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
İl Sağlık Müdürü Ziyareti
Gruplandırma İşlemleri
Yeni yıl mesajı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
AHEF Önemli Açıklama PDF Print E-mail

AHEF Önemli Açıklama AHEF YÖNETİM KURULU ASM-TSM NÖBETLERİ İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

 

 

Değerli İl Derneklerimiz,

 

12-13 Aralık 2014 tarihleri Türkiye’de Aile Hekimliği uygulaması için bir milat olmuştur. Aile hekimlerini ve aile sağlığı elemanlarını, aile   hekimlerinin temsilcisi AHEF’ i yok sayarak, adı aile hekimliği olan ama aile hekimliği ile uzaktan yakından alakası olmayan bir sistemi kurmaya çalışanlar bunun o kadar da kolay olmadığını anlamak zorundadırlar.

 

Biz AHEF olarak Aile Hekimliğini bitirecek tüm mevzuatı yok saydığımızı deklere etmiştik: son yönergeyi de yok sayıyoruz.
Bunun için;

 

1. Aile Hekimlerine ve Aile Sağlığı Elemanlarına angarya getiren tüm mevzuat için hukuksal mücadelenin yapılmasına,

 

2. Yazılacak olan ACİL-ASM-TSM nöbetlerine gidilmemesine,

 

3. Bunun için ekte yer alan ihtarnamelerimizin her aile hekimi ve her aile sağlığı elemanı tarafından THSK ve ilgili Valiliklere, iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderilmesine ve AHEF Hukuk Bürosunun ACİL-ASM-TSM nöbetleri ile ilgili şerh metni ve itiraz dilekçelerini hazırlamasına,

 

4. Aralık ayı içinde il derneklerimizin kendi illerinde süreç değerlendirme toplantıları yapmasına,

 

5. İl derneklerimizin kendi illerinde yaptıkları toplantı sonuçlarının, OCAK ayı içinde yapılacak olan AHEF Başkanlar toplantısında değerlendirilmesine,

 

6. Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve THSK Başkanı ile görüşmek için randevu talep edilmesine,

 

7. Aile Hekimliği uygulamasının yararları konusunda ve nöbet sisteminin vatandaşlarımıza neler kaybettireceği konusunda, çalışma yapılması için tüm imkanların kullanılmasına,

 

Karar verilmiştir.

 

Adı ne olursa olsun, dayatma modellere karşı mücadelemiz devam edecektir.
Saygılarımızla

 

AHEF YÖNETİM KURULU

 

 

İHTAR YAZISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN !
Haberin Ekleri: