Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
GAHD Valiliğe başvurdu PDF Print E-mail

GAHD Valiliğe başvurdu Ödenmeyen damga vergisi iadeleri, sonuçlandırılamayan banka promosyonu ihalesi nedeniyle Aile sağlığı çalışanları mağdur.

 

 

Sayı:

.…../…../2013   
Konu: Banka Promosyonu ve
Damga Vergisi İadesi Hakkında
T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİNE
 
Sağlık Bakanlığı yeni teşkilat yasası yürürlüğe girmezden önce, zamanın Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2008 yılının Kasım ayından başlamak üzere yapılan 5 yıllık banka promosyonu sözleşmesinin, bu yılın Kasım ayında biteceğini dernek olarak bildiğimizden Temmuz 2013’de de bugünleri gördüğümüz için durumu bildirmek, uyarmak ve bu hususa dikkat çekmek gayesiyle konuyla ilgili ekte de bulunan yazımızı Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yazmıştık. Halen bu güne kadar herhangi bir resmi yazılı bir cevap alınamamış olup sadece sözel olarak tarafımızla görüşülmüştür. Duyumlarımıza göre 2 kez ihale yapılmış fakat iptal edilmiştir. Böylece günü gelmesine rağmen, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları banka promosyon sözleşmesinden kaynaklanan gelirden kendilerine düşen hakkedişlerini hala alamamıştır.
 
Diğer bir husus, aile hekimlerinden ve aile sağlığı elemanlarından daha önce kesilen damga vergisi kesintisinin iptal edilmesinden dolayı, kesilmiş olan kısmın iade edilmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanun’un 17. maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun damga vergisinden istisna tutulan belgelerin gösterildiği 2 Sayılı Tablosu’nda değişiklik yapılmış ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’na göre yapılan hizmet sözleşmelerinin damga vergisinden muaf olduğu, tartışmaya yer bırakmayacak açılıkta düzenlenmiştir. Birçok ilde aylar önce damga vergisi kesinti iadeleri yapıldığı halde ilimizde henüz bir hareket yoktur, şimdiye kadar aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına herhangi bir geri ödeme yapılmamıştır.
 
Banka promosyon sözleşmesinden kaynaklanan gelirden kendilerine düşen hakkedişleri ve damga vergisi kesintisinin iptali ile kesilmiş kısmın iade edilmesi gereken kısmı hala alamadıkları için aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları Gaziantep Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından mağdur edilmiştir.
 
Bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve gecikmeye mahal verecek kurumsal bir hata var ise gereğinin yapılmasını GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu adına ve Başkanı olarak arz ederim.
 
 
 
Dr. G. Serdar TOLAY
GAHD Gaziantep Aile Hekimliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 
Haberin Ekleri: