Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
AHEF Artık Avrupa Birliği Çatısı Altında PDF Print E-mail

AHEF Artık Avrupa Birliği Çatısı Altında Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Girginer bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan AHEKON 2012 kongresi ile ilgili hazırlıkları Medical Tribune’e değerlendirdi.

Aile Hekimleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Girginer bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan AHEKON 2012 kongresi ile ilgili hazırlıkları Medical Tribune’e değerlendirdi. Türkiye’deki Aile Hekimliği uygulamasını Dünya’da "Birinci Basamak Sağlık Hizmeti" olarak model alınan bir noktaya getirmeyi ve bu konuda söz sahibi olmayı amaçladıklarını belirten Murat Girgin, Türkiye’deki tüm aile hekimlerini AHEF’in çatısı altında toplayarak, saygın, etkin, şeffaf ve demokratik yönetim biçimi ile ulaşmayı planladıklarını belirtti.

 
AHEF’in , uluslararası arenada da ülkemizi başarı ile temsil ettiğini belirten Murat Girgin şu bilgileri verdi: “Avrupa Birliği bölgesinde UEMO, Avrupa birinci basamak hekimleri birliğine üyelik başvurusu yaptık ve 22 üye ülkenin oy birliği ile 23. ülke olarak üyeliğimiz kabul edildi. Artık AHEF Avrupa Birliği bölgesine üye bir kuruluş. Bu ülkelerdeki iyi uygulamaları örnek alarak hem hizmet kalitemizi hem de aile hekimlerimizin mesleki memnuniyetini sağlamak için büyük bir sorumluluk ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
 
 
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan AHEKON 2012’yi de bu hedefleri gerçekleştirmek için uygun bir bilimsel platform olarak planladıklarını dile getiren Murat Girgin şöyle devam etti: “Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak kongremize uluslararası katılım da oluyor. UEMO ya üye ülkeleri davet ettik, kendi tecrübe ve uygulamalarını paylaşacaklar. Bilimsel program tamamen birinci basamakta günlük pratiğimizde kullanacağımız bilgiler ve güncellemeleri ile şekillendirildi. Aile hekimlerinin katıldığı diğer uzmanlık dallarının düzenlediği kongreler de ne yazık ki günlük mesleki pratiğimizde kullanabileceğimiz türden sunumlar ve bilgi aktarımları olmuyor. Daha çok ikinci ve üçüncü basamak pratiği ile ilgili uygulamalar ve bilgi güncellemeleri oluyor. Biz aile hekimlerinin ihtiyacı olan bilgi paylaşımları ve güncellemeleri kendi kongremiz AHEKON da bulacağız. Sahada çalışan 21.000 aile hekiminin de kendilerine ait, bilimsel olarak kendi pratiklerine yönelik hazırlanmış bir kongreye ihtiyacı var. Bu anlamda diğer uzmanlık dernekleri ile işbirliği içinde bilimsel katkılarını sağlıyoruz. Kongremizin bilimsel programı kadar sosyal programı da olacak. Bu durumda meslektaşlarımız bilimsel programlara katılımlarının yanı sıra büyük bir aileye ait olmanın getirdiği birlik olma duygusunu sosyal programlarımız da yaşayacaklar. AHEF olarak meslektaşlarımıza bir meslek örgütünde olmanın, ortak dili konuşmanın önemini ve birbirimize katkısını da aktarmak amacındayız. “
 
 Haberin Ekleri: