Gaziantep Aile Hekimliği Derneği GAHD
GAHD Bilimsel Toplantı Duyurusu
Aile Hekimliği Ücret Yönetmeliği
Gruplandırma İşlemleri
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
TSM Yönetmeliği Yayınlandı
ASM Kira İşlemleri PDF Print E-mail

ASM Kira İşlemleri Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Müdürlüklerine Aktarılacak Olan Taşınmaz Kiralarına İlişkin Duyuru.

Bilindiği üzere daha önce taşınmazlara ait kira ile ilgili işlemler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülmekte iken bir kısım taşınmazlar 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26’ncı maddesi ile kurulan Halk Sağlığı Müdürlüklerine devredilmiştir.

 
Kira işlemleri ile ilgili taşınmaz kayıtlarına ilişkin veriler Tek Düzen Muhasebe Sisteminde (TDMS) kayıt altına alınmaktadır. Daha önce Sağlık Müdürlüğü verileri olarak kaydedilmiş olan; Halk Sağlığı Müdürlüğü, lçe entegre hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evlerinin kullanımında bulunan aile hekimlerinin kullandığı taşınmaz ve diğer taşınmazlara (büfe, ATM v.b) ait veriler sistem üzerinden Halk Sağlığı Müdürlüğüne aktarılacaktır.
 
Tek Düzen Muhasebe Sisteminde (TDMS) “Kira İşlemleri” modülünde bulunan “Mevcut Sözleşme ve Ödeme Kayıt İşlemleri Listesi”nde yer alan sütunlardan ilgili kalemlerin; özellikle de “Kira No” dikkate alınarak aktarma işlemleri yapılacağından ekte gönderilmiş olan tabloya uygun şekilde Excel formatının doldurularak en geç 03.08.2012 tarihi mesai bitimine kadar dstdms@thsk.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 Haberin Ekleri: